FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद ईमेल फोन नं सेक्सन

बिष्णु बहादुर के.सी.

अध्यक्ष

chairman.apgaupalika@gmail.com 9856001750

चन्द्रकला अधिकारी

उपाध्यक्ष

vicechairman.apgaupalika@gmail.com 9856001720

भरतमान गुरुङ

प्रवक्ता

9856001707

तुलसी प्रसाद अधिकारी

वडा अध्यक्ष

apgaupalika1@gmail.com 9856001701 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. १

पिताम्बर भण्डारी

वडा अध्यक्ष

apgaupalika2@gmail.com 9856001702 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. २

फणिन्द्र प्रसाद पौडेल

वडा अध्यक्ष

apgaupalika3@gmail.com 9856001703 कार्यपालिका सदस्य/वडा नं. ३

आइनदल गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika4@gmail.com 9856001704 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ४

जिवनाथ पौडेल

वडा अध्यक्ष

apgaupalika5@gmail.com 9856001705 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ५

एकदेब देबकोटा

वडा अध्यक्ष

apgaupalika6@gmail.com 9856001706 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ६

भरतमान गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika7@gmail.com 9856001707 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ७

विजय गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika8@gmail.com 9856001708 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ८

रमेश गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika9@gmail.com 9856001709 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ९

गौतम गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika10@gmail.com 9856001710 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. १०

हिम बहादुर गुरुङ

वडा अध्यक्ष

apgaupalika11@gmail.com 9856001711 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ११

नारायणी परियार

दलित महिला सदस्य

9806503347 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. १

पार्वती पौडेल

महिला सदस्य

9846906899 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ३

सिमा क्षेत्री

महिला सदस्य

9848258890 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ६

पुष्पा पुन

महिला सदस्य

9845107568 कार्यपालिका सदस्य /वडा नं. ९

चतुरमान बि.क.

सदस्य (मनोनित)

9806680935 कार्यपालिका सदस्य

भुपाल घर्ती

सदस्य (मनोनित)

9867315252 कार्यपालिका सदस्य