FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७४ पहिलो संशोधन २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 20:04 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७४ पहिलो संशोधन २०८१.pdf
विनियोजन ऐन, २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 14:34 PDF icon विनियोजन ऐन २०८१.pdf
एकीकृत पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/01/2024 - 20:51 PDF icon Integrated Tourist Information Center Operation and Management Procedure
मिति २०७९ श्रावण ३० गते पारित कार्यविधि तथा निर्देशिका ७९-८० 11/22/2022 - 14:57 PDF icon अन्नपूर्ण गा.पा. स्थानीय पाठ्यक्रम विकास निर्देशिका, २०७९.pdf, PDF icon अन्नपूर्ण बिव्यस गठन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९.pdf, PDF icon कुखुरा पालक कृषकलाई चल्ला खरिदमा अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहगोग (3).pdf, PDF icon नमूना फर्म निर्माणमा अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon बालकोष संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon बिमा कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७९.pdf, PDF icon विपद कोष कार्यविधि final.pdf, PDF icon शिक्षा निमावलि २०७४ पहिलो सम्शोधन २०७९ surya.pdf, PDF icon सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी__२०७९ _अन्नपूर्ण.pdf
बिनियोजन ऐन २०७९ ७९-८० 06/26/2022 - 12:19 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 06/26/2022 - 12:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बिनियोजन ऐन २०७७-७८ ७७/७८ 11/08/2020 - 13:17 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७-७८.pdf
आर्थिक ऐन,२०७७ ७७/७८ 07/05/2020 - 12:40 PDF icon अन्नपूर्ण गापा आर्थिक एेन,२०७७.pdf
स्थानीय-विपद्-व्यवस्थापन-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७५-नमूना- ७५/७६ 09/19/2019 - 12:08 PDF icon स्थानीय-विपद्-व्यवस्थापन-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७५-नमूना-latest.pdf
टोल-विकास-संस्था-कार्यविधि ७५/७६ 09/19/2019 - 12:07 PDF icon टोल-विकास-संस्था-कार्यविधि-अन्नपूर्ण.pdf

Pages