FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना सम्झौता तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

"घ" वर्गको नयाँ निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र जारी गर्ने कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

सूचना प्रविधि अधिकृत करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

Pages