FAQs Complain Problems

सेवा सुविधा

सरकारी बिद्यालयहरुमा ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट जडानको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

दस्तावेज: 

विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्था सबै अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की ।

पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधीको अभिलेख

दस्तावेज: 

पशु सेवा शाखाको आर्थिकवर्ष २०७५/०७६ निशुल्क बित्तरण औषधी

दस्तावेज: 

Pages